Produkter fra Clean Air har vist gode resultater i flere uafhængige laboratorieundersøgelser foretaget i USA - Cato Clean Air